Комунальне підприємство
«Виробниче управління комунального господарства»
(КП «ВУКГ»)

Комунальне підприємство “Виробниче управління комунального господарства” створене згідно рішення І сесії ХХIV скликання Ніжинської міської ради від 17 квітня 2002р. у відповідності до Конституції України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про господарські товариства”, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, інших діючих законодавчих і нормативних актів України.

Структура підприємства

slide pidpryemstvo2 pidpryemstvo3 pidpryemstvo4
Цех саночистки і механізації Ритуальна служба Цех утримання полігону ТПВ Цех вуличного освітлення міста та зварювальних робіт

Основна діяльність

 • оздоровлення екологічного стану навколишнього середовища шляхом санітарної очистки мікрорайонів та приватного сектора міста (вивіз твердих і рідких побутових відходів, прибирання доріг та при будинкових територій);
 • збір, знешкодження, утилізація, переробка і реалізація виробничих, побутових відходів та вторинної сировини;
 • благоустрій міської території, в т.ч. виготовлення і ремонт малих архітектурних форм (зупинки, урни, лавочки, квітники та інше);
 • надання ритуальних послуг (виготовлення домовин, вінків, пам’ятників, послуги духового оркестру, катафалку, автобусів супроводу), торгівля ритуальними товарами;
 • надання комунальних, побутових та інших послуг фізичним та юридичним особам;
 • виробництво і реалізація будівельних матеріалів, запасних частин, столярних виробів, товарів промислового, сільськогосподарського та побутового призначення;
 • виконання будівельних робіт на об’єктах соціальної, житлової та виробничої сфери, введенню в дію виробничих та житлових об’єктів;
 • житлове та промислове будівництво, реставраційні роботи, виконання капітального та поточного ремонту будівель і споруд;
 • обслуговування мережі вуличного освітлення міста;
 • розпилювання лісоматеріалів;
 • здійснення торгівельної діяльності у сфері гуртової, роздрібної, комісійної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, продукції нафтопереробної та хімічної галузей, організація пунктів громадського харчування;
 • здійснення товарообмінних операцій;
 • надання торгівельних, посередницьких, брокерських та інших комерційних послуг суб’єктам підприємницької діяльності у сфері торгівлі, виробництва і побуту;
 • проектування, будівництво, реконструкція і ремонт автомобільних шляхів і пунктів сервісного обслуговування;
 • будівництво, реконструкція, забезпечення функціонування водоймищ, зрошувальних, осушувальних систем, гідровузлів, насосних станцій, водопроводів, каналізаційних колекторів та інших водогосподарських споруд
  промислового і сільськогосподарського призначення;
 • надання транспортних послуг фізичним та юридичним особам по перевезенню вантажів автомобільним транспортом по території України та за її межами;
 • здійснення всіх видів пасажирських перевезень автомобільним транспортом по території України та за її межами;
 • здійснення всіх видів пасажирських перевезень автомобільним транспортом по території України та за її межами, в тому числі маршрутних;
 • прокат, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, тракторів, землерийної, сільськогосподарської техніки та інших механізмів, а також встановлення на них допоміжного обладнання з метою покращення їх споживчої якості;
 • надання послуг по організації та проведенню землевпорядних та інших механізованих робіт, в т.ч. сільськогосподарською технікою разом з обслуговуючим персоналом, для передпосівної обробки полів (в т. ч. оранки), збирання врожаю, заготівлі органічних добрив з транспортуванням і внесенням їх в грунт на полях і фермах сільськогосподарських підприємств, фермерських і підсобних господарств населення;
 • виробництво, закупка, зберігання, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції та продуктів переробки;
 • постачання і реалізація сільськогосподарським товаровиробникам мінеральних добрив, пально-мастильних матеріалів, сільськогосподарської техніки, запасних частин;
 • здача в оренду і суборенду юридичним і фізичним особам основних засобів виробництва;
 • здійснення інвестиційної діяльності, дії з цінними паперами, операції на фінансовому та майновому ринках;
 • видавнича діяльність, розробка та впровадження у виробництво нових конструкторсько-технологічних розробок, винаходів, організація і проведення семінарів, конференцій, конкурсів, спортивних секцій, гуртків художньої самодіяльності, розважальних, ігрових центрів та клубів за інтересами, виставок, лекцій;
 • надання консультативних, маркетингових, інформаційних, туристичних, рекламних, побутових, культурно-розважальних та інших послуг громадянам та юридичним особам, здійснення навчальної діяльності в сфері іноземних мов, інформаційних технологій;
 • благодійна та спонсорська діяльність;
 • здійснення інших видів підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством.