png-2-

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____________ 2017 р.               м. Ніжин                               №  _______

 

                                               

Про встановлення  тарифів на послугу вивезення

побутових відходів згідно графіку з населення,

бюджетних установ  та інших споживачів

комунальному підприємству  «Виробниче

управління комунального господарства»

 

Відповідно до ст.ст. 28, 30, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про відходи», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» від 26.07.2006 р. № 1010,   виконавчий комітет міської ради вирішив:

  1.  Встановити тарифи комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» на послугу вивезення побутових відходів згідно графіку з населення, бюджетних установ та інших споживачів:

 

Операції поводження з побутовими відходами  

Категорії споживачів

Види побутових відходів
Тверді побутові відходи Великогабаритні відходи Ремонтні відходи
м³/грн. тон./грн м³ /грн. тон./грн м³ /грн. тон./грн.
 

Вивезення

Населення  багатоквартирних, одноквартирних упорядкованих будинків  

70.30

 

334.76

 

70.30

 

334.76

 

70.30

 

334.76

Вивезення Населення  приватного сектору 70.30 334.76 70.30 334.76 70.30 334.76
Вивезення Бюджетні установи 72.95 347.38 72.95 347.38 72.95 347.38
Вивезення Інші споживачі 79.57 378.90 79.57 378.90 79.57 378.90

 

  1. Дані тарифи вводяться в дію через 15 днів з дня оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації.
  2. Рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради № 73 від 02.04.2015 р «Про корегування тарифів на послугу з перевезення твердих побутових відходів згідно з графіками відповідно до договорів, укладених з населенням, бюджетними установами та іншими споживачами комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» вважати таким, що втратило чинність з дня введення даного рішення в дію.
  3. Начальнику комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» (Корман В.А.) забезпечити оприлюднення даного рішення на сайті міської ради протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олійника Г.М.

 

Міський голова                                                                             А.В. Лінник

 

 

Структура тарифів на вивезення побутових відходів по графіку з населенням, бюджетними установами  та іншими споживачами КП «ВУКГ»

1

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____________ 2017 р.               м. Ніжин                               №  _______

 

 

Про встановлення  тарифів на послугу захоронення

побутових відходів  на полігоні твердих побутових

відходів для  населення, бюджетних установ  та інших

споживачів комунальному підприємству

«Виробниче управління комунального господарства»

 

Відповідно до ст.ст. 28, 30, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про відходи», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» від 26.07.2006 р. № 1010,   виконавчий комітет міської ради вирішив:

  1. Встановити тарифи комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» на послугу захоронення твердих побутових відходів на полігоні твердих побутових відходів для  населення, бюджетних установ  та інших споживачів комунальному підприємству:

 

Операції поводження з побутовими відходами  

Категорії споживачів

Види побутових відходів
Тверді побутові відходи Великогабаритні відходи Ремонтні відходи
м3/грн. тон/грн м3/грн. тон/грн м3 /грн. тон/грн
 

Захоронення

Населення  багатоквартирних, одноквартирних упорядкованих будинків 31,88 151,81 31,88 151,81 31,88 151,81
Захоронення Населення  приватного сектору 31,88 151,81 31,88 151,81 31,88 151,81
Захоронення Бюджетні установи 33,10 157,62 33,10 157,62 33,10 157,62
Захоронення Інші споживачі 36,10 171,90 36,10 171,90 36,10 171,90

 

  1. Дані тарифи вводяться в дію через 15 днів з дня оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації.
  2. Рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради № 174 від 31.07.2014 р. «Про встановлення тарифів на послугу захоронення побутових відходів на полігоні твердих побутових відходів для населення та інших споживачів комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» вважати таким, що втратило чинність з дня введення даного рішення в дію.
  3. Начальнику комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» (Корман В.А.) забезпечити оприлюднення даного рішення на сайті міської ради протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олійника Г.М.

 

Міський голова                                                                              А.В. Лінник

 

 

Структура тарифу на захоронення побутових відходів

на полігоні ТПВ м. Ніжин

2