1544774912_1510208154_5704331-2

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради 21 лютого затвердив нові тарифи на вивезення та захоронення побутових відходів у місті.

 

УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  21 лютого 2019 р.               м. Ніжин                              № 45

Про коригування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів згідно графіку для населення, бюджетних установ та інших споживачів виконавцю послуг – комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства»

Відповідно до статей 28, 30, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» від 26 липня 2006 року № 1010, розглянувши надані комунальним підприємством «Виробниче управління комунального господарства» розрахунки коригування тарифу на послуги з захоронення побутових відходів на полігоні ТПВ м. Ніжина (лист № 1-3/1316 від 26 грудня 2018 р. з додатками) та з метою надання послуг з вивезення побутових відходів на території м. Ніжин на належному рівні виконавчий комітет міської ради вирішив:

  1. Встановити скориговані тарифи на послуги з вивезення побутових відходів згідно графіку для населення, бюджетних установ та інших споживачів виконавцю послуг – комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства»:
Операції поводження з побутовими відходами  

Категорії споживачів

Види побутових відходів
Тверді побутові відходи Великогабаритні відходи Ремонтні відходи
грн./ м3 грн./ тону грн./ м3 грн./ тону грн./ м3 грн./ тону
 

Вивезення

Населення  багатоквартирних, одноквартирних упорядкованих будинків 74,65 355,48 74,65 355,48 74,65 355,48
Вивезення Населення  приватного сектору 74,65 355,48 74,65 355,48 74,65 355,48
Вивезення Бюджетні установи 77,47 368,90 77,47 368,90 77,47 368,90
Вивезення Інші споживачі 84,52 402,48 84,52 402,48 84,52 402,48

 

  1. Тарифи вводяться в дію через п’ятнадцять днів з дня опублікування цього рішення в друкованому засобі масової інформації.
  2. Рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради «Про встановлення тарифів на послугу вивезення побутових відходів згідно графіку з населення, бюджетних установ та інших споживачів комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» від 11 січня 2018 р. № 5 втрачає чинність після введення скоригованих тарифів у дію.
  3. Начальнику комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» Корману В.А забезпечити оприлюднення даного рішення на сайті міської ради протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олійника Г.М.

 

Головуючий на засіданні виконавчого

комітету Ніжинської міської ради

перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                Г.М.Олійник

 

 

 

УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21 лютого 2019 р.          м. Ніжин                               № 46

Про коригування тарифів на послуги із захоронення побутових відходів на полігоні ТПВ м. Ніжина для населення, бюджетних установ та інших споживачів комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства»

Відповідно до статей 28, 30, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» від 26 липня 2006 року № 1010, розглянувши надані комунальним підприємством «Виробниче управління комунального господарства» розрахунки коригування тарифу на послуги з захоронення побутових відходів на полігоні ТПВ м. Ніжина (лист № 1-3/1316 від 26 грудня 2018 р. з додатками), виконавчий комітет міської ради вирішив:

  1. Встановити скориговані тарифи комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» на послуги із захоронення твердих побутових відходів на полігоні ТПВ м. Ніжина для населення, бюджетних установ та інших споживачів:
Операції поводження з побутовими відходами  

Категорії споживачів

Види побутових відходів
Тверді побутові відходи Великогабаритні відходи Ремонтні відходи
грн./ м3 грн./ тону грн./ м3 грн./ тону грн./ м3 грн./ тону
 

Захоронення

Населення  багатоквартирних, одноквартирних упорядкованих будинків 34,20 162,86 34,20 162,86 34,20 162,86
Захоронення Населення  приватного сектору 34,20 162,86 34,20 162,86 34,20 162,86
Захоронення Бюджетні установи 35,50 169,05 35,50 169,05 35,50 169,05
Захоронення Інші споживачі 38,72 184,38 38,72 184,38 38,72 184,38
  1. Тарифи вводяться в дію через п’ятнадцять днів з дня опублікування цього рішення в друкованому засобі масової інформації.
  2. Рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради «Про встановлення тарифів на послугу захоронення побутових відходів на полігоні твердих побутових відходів з населення, бюджетних установ та інших споживачів комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» від 11 січня 2018 р. № 6 втрачає чинність після введення скоригованих тарифів у дію.
  3. Начальнику комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» Корману В.А забезпечити оприлюднення даного рішення на сайті міської ради протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олійника Г.М.

 

 

Головуючий на засіданні виконавчого

комітету Ніжинської міської ради

перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                Г.М.Олійник

 

img111 img222