3628

 

                                                        Додаток № 1

до рішення сорок дев’ятої сесії

міської ради п’ятого скликання

від  03.06.2009 року

П Р А В И Л А

благоустрою території міста Ніжина

 1. Визначення сфери дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері

1.1 Дійсними Правилами визначається порядок благоустрою міста, його санітарний стан – утримання дворових і внутрішньо квартальних територій, проїзної частини вулиць, доріг, мостів, шляхопроводів і набережних, павільйонів на зупинках міського транспорту, парків, скверів, бульварів, газонів, привокзальних територій, територій навколо підприємств, установ, організацій, об’єктів торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, територій, що прилягають до будівельних майданчиків, виробничих територій, пустирів, об’єктів культурної спадщини, кладовищ.

1.2.   Управління у сфері благоустрою міста здійснюють: міський голова, виконавчий комітет, управління житлово – комунального господарства та будівництва, відділ головного архітектора.

1.3. До заходів благоустрою  залучаються:

– підрядні організації згідно укладених угод;

– підприємства, установи, організації, які розміщені на території міста, незалежно від підпорядкування та форм власності згідно цих Правил;

– власники земельних ділянок, житлових будинків( в т.ч і приватного сектору), торгівельних, розважальних об’єктів, об’єктів побутового обслуговування (в т.ч. надавачі послуг з перевезення пасажирів), балансоутримувачі об’єктів благоустрою, фізичні та юридичні особи, які отримали земельну ділянку в оренду.

1.4.У дійсних Правилах наведені нижче терміни і поняття вживають­ся в такому значенні:

благоустрій міста — комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

обєкт благоустрою – територія загального користування, парки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки – памятки садово – паркового мистецтва, сквери, квітники, газони, спортивні, дитячі майданчики, памятки культурної та історичної спадщини,, майдани площі, бульвари, вулиці, дороги, провулки, тротуари, шляхопроводи, мости, система вуличного освітлення, кладовища, прибудинкові території,  території будівель та споруд інженерного захисту, теориторія підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору;

територія — сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, шляхів, площ, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, торгівлі, побутового обслуговування, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту;

утримання в належному стані території — використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

вулично-дорожня мережа — призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

заходи з благоустрою міста — роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

власники земельних ділянок – це юридичні та фізичні особи, які мають документ на право власності на ділянку;

муніципальні відходи – тверді побутові відходи (ТПВ), великогабаритне сміття (ВГС), будівельне сміття, змети з доріг і всередині дворових територій, листя, обріз сухостійних дерев, гілок дерев і чагарників, скошені бур’яни і трави, відповідальність за вивіз з метою захоронення яких несе міська рада;

тверді побутові відходи (ТПВ) – побутові відходи споживання, які утворюються та накопичуються мешканцями у житлових будинках, гуртожитках, готелях, ресторанах, столових і інших установах громадського харчування, навчальних закладах, ліку­вальних, торговельних закладах, адміністративних будинках, видо­вищних і спортивно-розважальних установах, тимчасових об­’єктах обслуговування населення, на цвинтарях;

будівельні відходи – відходи, що утворюються при веденні капі­тального будівництва, капітального ремонту і реконструкції будинків і приміщень, переобладнанні житлових приміщень у нежилі, ремонті доріг, тротуарів;

виробничі відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі виробничої діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення і від яких їхній власник повинен позбутися шляхом утилізації або видалення;

навал сміття – скупчення ТПВ і ВГС, що виникло в результаті самовільного скидання, яке по обсягу не перевищує 1-2 м2, на контей­нерному майданчику або на будь-якій іншій території;

осередковий навал – скупчення муніципальних відходів, що ви­никло в результаті самовільного скидання, обсягом до 30 м2 на тери­торії площею до 50 м2;

несанкціоноване (стихійне) звалище сміття – самовільне (не­санкціоноване) скидання (розміщення) або складування ТПВ, ВГС, відходів виробництва і будівництва, іншого сміття, утвореного в про­цесі діяльності юридичних або фізичних осіб на площі понад 50 кв.м і обсягом понад 30 куб.м;

контейнер – стандартна ємність для збору побутових відходів;

сміттєприймальний пункт – будівля, яка збудована комунальними службами за проектом для збирання, сортування твердих побутових відходів від населення окремого мікрорайону;

власна територія – частина міської території, що має площу, ме­жі, місце розташування, правовий статус й інші характеристики, ві­дображені в державному земельному кадастрі, що знаходиться у влас­ності, надана в користування або в оренду юридичним і фізичним осо­бам – суб’єктам підприємницької діяльності;

вулиця (дорога) – частина території, призначена для руху тран­спортних засобів та пішоходів, з усіма розташованими на ній споруда­ми (мостами, шляхопроводами, естакадами,  пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів або краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально збудовані тимчасо­ві дороги, окрім самостійно накатаних доріг (колій);

зелені насадження – дерева, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність штучного та природного походження на визначеній тери­торії;

знищення зелених насаджень – ушкодження зелених насаджень до ступеню припинення росту;

малі архітектурні форми (МАФ) й елементи зовнішнього благоус­трою – урни, лавки, паркани, газонні огородження, огорожі, пости регулювання дорожнього руху, телефонні кабіни, малі спортивні спору­ди, елементи благоустрою, щити для газет, оголошень, вивісок й інші елементи;

прилегла територія – територія, що безпосередньо примикає до  меж будинку, у тому числі індивідуальної забудови, спорудження промислових об’єктів, ого­родження будівельного майданчика, автогаражного кооперативу, АЗС, об’єктів торгівлі, реклами й інших об’єктів по всьому периметру до проїзної частини(якщо дорога відсутня – 25м  від огорожі) включаючи тротуари, зелену зону, паркувальний карман;

закріплена територія –територія загального користування, яка закріплена на умовах договору з підприємствами, установами, організаціями, закладами торгівлі та побутового обслуговування для прибирання та утримання в належному санітарному стані;

санітарне очищення території – комплекс заходів щодо очи­щення міської території від муніципальних відходів, снігу, випадко­вого сміття і утилізації побутових відходів, ”тимчасові об’єкти обслуговування населення – кіоски, павіль­йони, відкриті літні майданчики, на­мети, ларьки, столики, лотки, торговельні автомати, стоян­ки автотранспорту й інші споруди поверховістю не вище двох повер­хів, розміщені на термін до п’яти років;

утилізація відходів – використання відходів як вторинних матері­альних або енергетичних ресурсів;

утримання доріг – комплекс робіт з підтримки транспортно-екс­плуатаційного стану доріг, дорожніх споруд, смуг відводу, елементів облаштованості доріг, організації і безпеки руху, що відповідають ви­могам законів України.

 

До об’єктів благоустрою належать:

 1. Території загального користування:

    а. парки (парки культури та відпочинку, спортивні майданчики, дитячі  майданчики,сквери, рекреаційні зони);

    б. пам’ятники культурної та історичної спадщини;

    в. вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішоходні доріжки;

    г. пляжі, зони відпочинку біля води;

    д. кладовища.

 1. Прибудинкові території.
 2. Охоронні зони інженерних мереж, технічні засоби телекомунікацій.
 3. Території підприємств, установ,організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

 

Елементами благоустрою є:

 1. Покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон відповідно до діючих норм та стандартів.
 2. Будівлі та споруди збирання, накопичення та вивезення відходів.
 3. Засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами.
 4. Технічні засоби регулювання дорожнього руху.
 5. Комплекси та об’єкти монументального мистецтва.
 6. Обладнання (елементи) дитячих, спортивних, господарчих, торговельних та інших майданчиків.
 7. Клумби та квітники.
 8. Малі архітектурні форми.

 

 1. Забезпечення державних, громадських    та    приватних  інтересів, відкритості та доступності Правил

 

2.1. Правила благоустрою території міста Ніжина підготовлені на підставі законодавчих та нормативно – правових актів, які вказані в розділі 16 й мають мету здійснити їх вимоги для забезпечення комфортного проживання та життєдіяльності населення.

2.2. Правила передбачають участь в  заходах з благоустрою міста всіх громадських організацій, які можуть виступати ініціаторами покращення умов утримання об’єктів благоустрою, проведення одноразових акцій по санітарному очищенню окремих територій, подавати пропозиції щодо внесення змін до даних Правил та підвищення ефективності управління у даній сфері.

2.3. Правила благоустрою території міста Ніжина мають мету забезпечити створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності кожної людини довкілля, інфраструктури житлово – комунального господарства, об’єктів культури та відпочинку шляхом усвідомленого дотримання всіма мешканцями даного рішення міської ради.

2.4. До затвердження проект Правил повинен бути оприлюднений в засобах масової інформації для обговорення та отримання критичних зауважень. Після затвердження міською радою Правила постійно повинні знаходитись на веб-сторінці виконавчого комітету, в органах управління благоустроєм та підрядних організаціях, які виконують роботи на об’єктах благоустрою. Вивчення Правил благоустрою рекомендовано організувати в закладах освіти, на підприємствах, в установах, організаціях ( в т.ч. житлово – енксплуатаційних), вуличних комітетах, громадських організаціях, закладах торгівлі, відпочинку та побутового обслуговування.

 

 1. Участь громадян, громадських  організацій  у  виконанні

Правил

3.1. Дотримання затверджених міською радою Правил благоустрою міста Ніжина є обов’язком кожного громадянина.

3.2. Кожна громадська організація за своїм напрямком повинна відслідковувати стан об’єктів благоустрою та надавати письмові пропозиції органам управління щодо усунення виявлених недоліків та/або виступати ініціатором притягнення до відповідальності осіб, які порушують Правила.

3.3. З метою більш широкого залучення громадян та громадських організацій до виконання Правил благоустрою, при Управлінні створено відділ санітарно-екологічного контролю, працівники якого основним своїм завданням мають проведення роз’яснювальної роботи серед всіх категорій мешканців щодо неухильного дотримання даного рішення міської ради.

 

 1. Порядок громадського обговорення проекту Правил

4.1. Після оприлюднення проекту Правил в засобах масової інформації (до їх затвердження), органи управління благоустроєм організовують їх обговорення в трудових колективах підприємств, установ, організацій, на зборах мешканців житлових будинків, громадських організацій, навчальних закладів, на засіданнях постійних депутатських комісій та ін. Протоколи громадського обговорення проекту Правил благоустрою території міста Ніжина з отриманими критичними зауваженнями та пропозиціями узагальнюються в управлінні житлово – комунального господарства та будівництва для внесення відповідних змін та доповнень.

4.2. На розгляд міської ради виноситься проект Правил з окремо виділеними доповненнями та змінами, які запропоновані фізичними та юридичними особами, трудовими колективами та громадськими організаціями після обговорення.

 

 1. Порядок внесення змін до Правил

5.1. Внесення змін до Правил благоустрою території міста Ніжина проводиться рішенням міської ради не раніше ніж через шість місяців  після їх затвердження з проведенням процедури регуляторного акту.

 

 1. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою

 

6.1.Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території міста Ніжина. Фінансування заходів з благоустрою проводиться за рахунок коштів міського бюджету, коштів власників об’єктів благоустрою, власних коштів підприємств, установ, організацій, благодійних внесків громадян та інвесторів.

6.2. Управління ЖКГ та будівництва у межах своїх повноважень на конкур­сних засадах визначає балансоутримувачів для організації благоус­трою та утримання територій об’єктів благоустрою державної та кому­нальної форм власності, у тому числі мостів, шляхопроводів, доріг, об­’єктів зовнішнього освітлення, зеленого господарства, полігону ТПВ, кладовищ та ін. згідно з виділеними лімітами бюджетних коштів на їх утримання.

При розташуванні на цих об’єктах будівель та споруд торговель­ного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення їх власники зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також на умовах догово­ру, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утри­мання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) або брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою. Обсяги пайової участі визначає власник об’єкта благоустрою згідно з нормативами, затвердженими у встановленому порядку окремим рішенням міської ради.

Утримання інших територій міста виконується їх власниками, підприємствами, організаціями, установами різних форм власності, фізичними та юридичними особами відповідно до розділу 8 цих Правил.

6.3. Благоустрій та утримання земельної ділянки і прилеглої до неї території містять у собі:

 • постійне утримання у чистоті та порядку власних і прилеглих територій, земельних ділянок, закріплених рішеннями виконкому міської ради, дворових територій житлових будинків;
 • утримання у належному стані під’їзних шляхів до житлових, громадських, промислових і виробничих будинків підприємств, орга­нізацій і установ усіх форм власності. Під’їзні шляхи повинні бути вільними для руху, вирівняні, не мати вибоїн, ям, мати тверде покрит­тя, у т.ч. і пішохідні підходи;
 • забезпечення належного утримання територій в осінньо-зимо­вий період з метою запобігання травматизму людей у холодний період року – власники будинків і споруд, орендарі (юридичні і фізичні осо­би) повинні забезпечити своєчасний відкол бурульок з дахів, балконів та інших виступаючих частин будинків, очищення дахів від снігу (при висоті сніжного покриву більше 10 см), очищення від льоду й снігу ґанків і сходинок входу в будинки і споруди; посипання піском троту­арів та пішохідних доріжок в межах закріпленої території;
 • забезпечення зовнішнього освітлення міських територій, дворів, штучного освітлення під’їздів багатоквартирних житлових будинків, своєчасної заміни перегорілих ламп;
 • щоденне прибирання в літній період від піску, сміття і бур’янис­тої рослинності, а в зимовий період від снігу і льоду проїздів, тротуа­рів та пішохідних доріжок та їхній ремонт;
 • облаштування, ремонт і очищення відкритих водостоків та влас­ної зливової каналізації до місця підключення в міську мережу;
 • своєчасне санітарне прибирання й очищення зелених зон і на­саджень та їхнє технологічне утримання;
 • облаштування, ремонт і щорічне фарбування огороджень, флаг­штоків, турнікетів, малих архітектурних форм (фонтанів, альтанок, ус­таткування спортивних і дитячих майданчиків, лавок, урн тощо);
 • облаштування, ремонт, полив і щоденне прибирання газонів, квітників;
 • садіння, догляд за зеленими насадженнями, знесення аварійних і сухостійних дерев;
 • ремонт, щоденне прибирання й своєчасне очищення окремо роз­ташованих і вбудовано-прибудованих громадських та дворових туале­тів;
 • періодичний ремонт і фарбування фасадів будинків, торговель­них павільйонів і кіосків (у тому числі розташованих на автобусних зупинках), споруд, парканів, малих архітектур­них форм та утримання їх відповідно до паспортів опорядження фаса­дів, які затверджені у встановленому законодавством порядку;
 • своєчасна ліквідація карантинних рослин на територіях дворів, на прилеглих територіях до приватних домоволодінь, у парках та скве­рах.

6.4.Підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності та відомчої належності, громадяни, що мають будинки на правах приватної влас­ності, юридичні і фізичні особи зобов’язані вчасно виконувати приби­рання прилеглих та закріплених за ними на умовах договору земельних ділянок, дотриму­ватися чистоти і підтримувати порядок на всій території міста, утри­мувати в чистоті і порядку багатоквартирні житлові будинки й інші об­’єкти соціального призначення. Керівники підприємств, установ, організацій, мешканці міста, які порушують встановлені правила благоустрою, несуть відповідальність відпо­відно до законодавства, Кодексу України “Про адміністративні право­порушення”.

6.5. На території міста не допускається складування побутового і будівельного сміття, відходів виробництва, тари, зпиляних дерев та гілок, опалого листя, снігу в невстановлених для цього місцях.

На час ремонту будинків або квартир в багатоповерхових будин­ках особи, що проводять ремонт, узгоджують з балансоутримувачем місце для тимчасового складування будівельних матеріалів і будівель­ного сміття на час проведення ремонту з періодичністю вивозу не рід­ше 1 разу на тиждень.

6.6.   Підприємства, організації й установи всіх форм власності, суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані випускати на лінію та експлуатувати транспортні засоби в чистому вигляді. Миття та технічне обслуговування автотранспорту, машин і механізмів на територіях загального користування та об’єктах благоустрою забороняється.

6.7.   Розміщення (будівництво) тимчасових об’єктів обслуговування населення, малих архітектурних форм, гаражів, опор, тощо повинно здійснювати­ся у встановленому законом порядку.

6.8. Установка і розміщення об’єктів торгівлі, автотранспорту з метою торгівлі, а також торгівля з рук, машин або іншим способом мо­же здійснюватись тільки в спеціально встановлених для цього місцях або при наявності спеціального дозволу. Особи, які порушують встановлені правила торгівлі, несуть адміністративну та/або кримінальну відповідальність.

6.9. Зміна зображень (плакатів) на рекламних конструкціях по­винна здійснюватись без заїзду автотранспорту на газони та квітники.

6.10. Перевезення сипучих матеріалів повинно здійснюватись на спеціально обладнаних для цього автомобілях, які унеможливлюють їх розсипання під час руху.

6.11. Здійснення будь-яких змін у балконах, лоджіях багатоповерхових будинків дозволяється тільки після отримання відповідного дозволу виконавчого комітету міської ради. Критерії отримання такого дозволу розробляються відділом головного архітектора.

6.12. Інформаційні таблички, пам’ятні дошки, розташовані на фа­садах будівель, споруд, житлових будинків, і вивіски повинні ут­римуватися в справному стані та мати охайний вигляд.

6.13. Розміщення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки фарбою здійснюється за узгодженням з Державтоінспекцією відповід­но до вимог законодавства та рішень органів державної влади про до­рожній рух і його безпеку.

6.14. Порушення тиші на вулицях, площах, у парках, гуртожит­ках, житлових будинках та інших громадських місцях з 22.00 до 8.00, а також порушення громадського спокою вико­ристанням гучномовців, потужних освітлювальних приладів, піротехнічних виробів (запуск феєрверків) не допускається.

Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів у нічний час, за винятком святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.

Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів та проведення феєрверків ближче, ніж за 100 м від лікарень, культових споруд, навчальних закладів, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів, дітей,  інших громадських споруд та житлових будинків

6.15. Проведення (виконання) усіх видів земельних, будівельних, монтажних робіт повинно здійснюватись при наявності відповідного дозволу (ордеру).

6.16. Розміщення місцевої каналізації дозволяється тільки за погодженням органів санітарно-епідеміологічного контролю. Скидання стічних вод з каналізації житлових будинків у міську систему водовідведення (зливову каналізацію) забороняється. Підключення виробни­чої і побутової мережі до міського водопроводу без відповідного рішення виконавчого комітету міської ради не допускається. Категорично заборо­няється розміщення зливових ям на прилеглих територіях до приват­них домоволодінь.

6.17.Переміщення існуючих комунікаційних споруд та будь-яке будівництво, розміщення МАФ над підземними (під повітряними) мережами життєзабезпечення без проектів і погоджень із власниками зазначених мереж не допускається.

6.18.Розміщення зовнішньої реклами всіх типів (об’ємних, щито­вих, фасадних та інших) здійснюється відповідно до встановленого порядку та за погодженням виконавчим комітетом міської ради.

6.19.Власники таксофонів зобов’язані утримувати їх в справному та охайному стані.

6.20. Керівники житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ, нав­чальних закладів,  об’єктів торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, медичних, дитячих установ та ін. зобов’язані забезпе­чувати своєчасне проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дерати­заційних, інших протиепідемічних заходів шля­хом укладення угод з підприємствами, що мають ліцензії на ці види робіт.

6.21. Підприємства, організації й установи усіх форм власності, суб’єкти підприємницької діяльності, які експлуатують об’єкти торгів­лі, громадського харчування, побутового обслуговування повинні забезпечити наявність освітлення, урни та таблички з назвою, розпорядком роботи біля кожного входу в будівлю (офіс, заклад).  Очищення урн необхідно здійснювати по мірі накопичення сміття, але не рідше 1 разу на день.

6.22. Утворювачі ТПВ – суб’єкти господарювання, установи і ор­ганізації, домовласники ( в т.ч. й приватних житлових будинків) або уповноважені ними управителі будинків чи домоволодінь, зобов’язані укласти договір типової форми на вивезення та ути­лізацію ТПВ з суб’єктом господарювання, якому рішенням виконкому надано право надавати такі послуги.

6.23. Власники гаражів, розташованих на прибудинковій терито­рії ( території загального користування, авто гаражних кооперативів), зобов’язані утримувати дані об’єкти в чистоті і порядку, здійснюва­ти їхнє фарбування та прибирання прилеглої території.

6.24. Розміщення технічних засобів зовнішньої реклами з підклю­ченням до міської мережі зовнішнього освітлення здійснюється тільки після узгодження дозвільної документації з власниками електричних мереж на підставі існуючих вимог і укладених договорів. Засоби зов­нішньої реклами можуть бути відключені в таких випадках:

 • при несанкціонованому підключенні технічних засобів реклами. При цьому складається протокол про адміністративне правопорушен­ня для розгляду на адміністративній комісії міськвиконкому;
 • при грубому порушенні правил технічної експлуатації засобів зовнішньої реклами;
 • рекламна установка не несе рекламної інформації.

 

 1. Заходи з реалізації проекту благоустрою території м. Ніжина

 

7.1. Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації.

7.2. Власник об’єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об’єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об’єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

7.3. Рішення виконавчого комітету міської ради, прийнятого в межах його повноважень щодо проведення благоустрою території окремого мікрорайону (вулиці) є обовязковим для виконання розміщеними на цій території підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які там проживають.

7.4. З метою проведення комплексу робіт з улаштування (відновлення ) покриття доріг і тротуарів, обладнання їх пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення МАФ, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території окремого мікрорайону (кварталу, вулиці, бульвару, тощо), відділ головного архітектора на основі детальних планів територій та проектів забудов щорічно планує виконання комплексного благоустрою. Прийняття в експлуатацію обєктів нового будівництва, реконеструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території  забороняється.

 

 1. Вимоги до впорядкування території підприємств, установ, організацій

8.1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до вимог Закону  України «Про благоустрій населених пунктів», інших законодавчих актів та даних Правил.

8.2. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, повинні утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта відповідно до п. 6.2 Правил.

8.3. Підприємства, установи, організаці зобовязані:

– усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

– усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

– у процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

– відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

– межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та міська рада залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою.

 

9.Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою загального користування

 

9.1. Утримання зелених насаджень міста балансоутримувачами та користувачами здійснюється відповідно до Правил, затвер­джених центральним органом виконавчої влади з питань житлово – комунального господарства.

9.2. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв.

9.3. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є:

– на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності – балансоутримувачі цих об’єктів;

 • на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях – установи, підприємства, організації;
 • на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, і прилеглих територіях до них – забудовники чи власники цих терито­рій;
 • на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або ко­ристувачі.

9.4. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень, а та­кож видалення дерев на об’єктах благоустрою за рахунок бюджетних коштів виконується балансоутримувачем чи спеціалізованим підпри­ємством на умовах договору з останнім, а на земельних ділянках, пе­реданих у власність, наданих у постійне користування, згідно чинного законодавства – за рахунок коштів їх власників власними силами або відповідно до укладеної угоди зі спеціалізованими підприємствами згідно з нормативами, затвердженими у встановленому порядку.

9.5. Видалення дерев, кущів, газонів та квітників в місті здійснюється в порядку, установлено­му постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.06 № 1045.

9.5.У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юри­дичних осіб, видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) мо­же здійснюватися підприємствами, організаціями, установами різних форм власності на власній та закріпленій території негайно власни­ми силами або спеціалізованими підприємствами згідно із замовлен­ням та оплатою за виконані роботи, з обов’язковою реєстрацією в управлінні ЖКГ та будівництва та з подальшим оформленням акта обстеження зелених насад­жень.

9.6.При закріпленні об’єктів благоустрою зеленого господарства чи передачі в оренду користувачі проводять облік зелених насаджень, складають реєстр за видовим складом та віком згідно з діючим порядком зі щорічним внесенням в облікові документи змін, які відбулися на об’єктах чи зе­мельних ділянках, де розташовані зелені насадження.

Усі власники зелених насаджень на територіях загального користування повинні мати паспорт на кож­ний зелений об’єкт відповідно до Наказу Державного комітету Украї­ни по житлово-комунальному господарству від 24.12.01 № 226 “Про затвердження інструкції з технічної інвентаризації об’єктів зеленого господарства в містах та селищах міського типу України”.

9.7. За пошкодження зелених насаджень на територіях загального користування або самовільне знесення, а також невжиття заходів з охорони та утримання, винні особи притя­гуються до відповідальності згідно зі ст. 153 Кодексу України “Про ад­міністративні правопорушення”.

Накладення штрафу не звільняє винних від обов’язків сплати за нанесені збитки згідно з постановою Kабінету Mіністрів України від 28.12.02 № 1789 та п. З ст. 42 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”.

9.8.Оперативний контроль за утриманням та благоустроєм зеле­них насаджень, проведення  обліку, планування озеленення і благоустрою здійснює відділ головного архітектора та управління ЖКГ та будівництва. Координація робіт зі створення, утримання та експлуатації зелених насаджень міста покладається на управління ЖКГ та будівництва.

9.9. Охорона зелених насаджень міста є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни, які відвідують парки, сквери, бульвари, набережні та інші місця масового відпочин­ку, повинні підтримувати чистоту, порядок, бережливо відноситись до зелених насаджень.

9.10.   З метою забезпечення чистоти та порядку в місті, належно­го утримання зелених насаджень забороняється:

 • захаращувати парки, сквери, лісопосадки, газони, квітники;
 • складувати будь-які матеріали;
 • створювати звалища сміття, брудного снігу і льоду;
 • посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах парків, скверів;
 • влаштовувати зупинки пасажирського транспорту, паркувати ав­тотранспортні засоби і розміщувати торговельне обладнання, якщо це призводить до пошкодження зелених насаджень, квітників, газонів;
 • здійснювати будь-яке будівництво, у тому числі й павільйонів для торгівлі, розміщення малих архітектурних форм без дозволу, вида­ного в установленому порядку;
 • ходити і організовувати ігри на газонах, кататися на ковзанах, санках, за винятком місць спеціально для цього відведених і обладна­них;
 • випалювати суху рослинність, листя, розпалювати багаття й по­рушувати інші правила протипожежної безпеки;
 • підвішувати гамаки, гойдалки, мотузки для сушки білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інші предмети, як­що вони можуть зашкодити дереву;
 • видобувати сік з дерев, смолу, робити надрізи, наносити меха­нічні пошкодження;
 • білити вапном декоративні дерева;
 • вигулювати собак в місцях масового відпочинку;
 • випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього місцях;
 • псувати (ламати) дерева, чагарники, рвати квіти, зривати бруньки, листя, забивати в дерева скоби, обв’язувати дерева дротом, робити написи та інші механічні пошкодження;
 • згрібати листя до комлевої частини дерев, чагарників;
 • самовільно висаджувати дерева, кущі, влаштовувати городи, на міській території, за винятком територій приватного домоволодіння, якщо це не передбачено проектом впорядкування і не суперечить нормам і правилам;
 • проводити саджання дерев, чагарників на трасах теплових, газопровідних, водопровідних, каналізаційних, електрозв’язку та інших мереж життєзабезпечення.

 

 1. Вимоги до утримання будівель інженерного захисту територій

 

10.1. Елементи інженерної підготовки і захисту території забезпечують безпеку і зручність користування територією, її захист від несприятливих природних і техногенних процесів у зв’язку з новим будівництвом або реконструкцією. Проектування та будівництво елементів інженерної підготовки і захисту території проводиться у складі заходів щодо організації рельєфу і стоку поверхневих вод.

10.2. У разі  організації рельєфу треба передбачати зняття родючого шару ґрунту завтовшки від 150 мм до 200 мм і влаштування місця для його тимчасового зберігання і захисту від забруднення. Під час проведення підсипання ґрунту на території допускається використовувати тільки мінеральні ґрунти і верхні родючі шари ґрунту.

10.3. Влаштування стоку поверхневих вод треба виконувати згідно з ДБН 360. Організацію стоку треба забезпечувати комплексним вирішенням питань організації рельєфу і влаштуванням відкритої або закритої системи  водовідведення: водостічних труб (водостоків), лотків, кюветів, зливоприймальних колодязів.

10.4. На території будівель і споруд інженерного захисту територій не допускається прокладання транспортно-пішохідних мереж з твердими видами покриття, встановлення освітлювального обладнання, засобів зовнішньої реклами та інформації, влаштування майданчиків (дитячих, відпочинку, стоянок автомобілів тощо), будівництво будь-яких видів споруд, за виключенням безпосередньо споруд та будівель інженерного захисту територій та таких, що мають відношення до їх обслуговування або експлуатації.

 

 1. Вимоги до санітарного очищення території

 

11.1. Організація санітарного очищення території міста покладається на управління житлово-комунального господарства та будівництва (території загального користування), керівників підприємств, установ та організацій (власна територія та закріплена прилегла територія згідно договору), власники виділених та орендованих земельних ділянок (власна, або орендована земельна ділянка та закріплена прилегла територія  згідно договору), балансоутримувачі житлових будинків ( в т.ч. власники приватних домоволодінь) та об’єктів благоустрою (прибудинкова територія ( в т.ч. територія приватного домоволодіння) та закріплена додаткова територія для прибирання), власники об’єктів торгівлі, побутового обслуговування  в т.ч. приватні перевізники та власники фірм-таксі     ( закріплена прилегла територія та територія місць паркування).

11.2. Визначення меж санітарного прибирання закріплених прилеглих та прибудинкових територій між організаціями, підприємствами, установа­ми, власниками, балансоутримувачами, орендарями, організаціями, що експлуатують житлові будинки й офісні приміщення, замовниками бу­дівельних об’єктів здійснюється сесією міської ради.

Територія, що зарезервована за фізичними і юридичними особа­ми для подальшого оформлення документів, а також прилегла до неї територія, підлягають обов’язковому санітарному утриманню.

Зарезервована територія утримується особою, за якою вона заре­зервована.

11.3.Підприємства, організації, установи, власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, власники або балансоутримувачі багатоквартирних житлових будинків уклада­ють договір на утримання прилеглої додаткової території з управлінням ЖКГ та будівництва (додаток № 1).

11.4. Після укладання договору по утриманню прилеглої закріпленої території підприємс­тва, організації, установи, власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, власники або користувачі присадибних ділянок за своїм розсудом можуть са­мостійно виконувати прибирання і утримання території або укладати угоду з існуючими службами із внесенням за виконані послуги відповід­ної оплати. Розмір оплати визначається виходячи з фактичної вартості прибирання 1 кв.м.

11.5. Відповідно ст.18 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та ст.30а п.7 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлюються наступні межі прилеглих закріплених територій для прибирання:

11.5.1.  Підприємства, окремо розташовані установи, організації, об’єкти  торгівлі (торгові центри, окремо розташовані магазини ), об’єкти побутового обслуговування, гаражі, автостоянки  – 25м по периметру (якщо ближче розташована проїжджа частина вулиці – до края проїжджої частини);

11.5.2. Кіоски, ларки, торговельні зупинкові комплекси, павільйо­ни, інші об’єкти роздрібної торгівлі, побутового обслуговування, МАФ, трансформаторні підстанції, магазини, офіси установ, організацій, які розміщені в прибудованих приміщеннях до житлових будинків або до інших спорудах – 15 м у кожний бік (якщо ближче розташована проїжджа частина вулиці, внутрішньо квартальної дороги – до края проїжджої частини);

11.5.3. Багатоквартирні житлові будинки, включаючи ОСББ та ЖБК:

 • по довжині – на довжину будинку плюс половина санітарного розриву із сусідніми будинками, у випадку відсутності сусідніх будин­ків – не більш 25 м;
 • по ширині – 25м від фасаду будинку;

Нежилі приміщення в житлових будинках, розташовані в підва­лах, цокольних і перших поверхах:

– по довжині – у створі по довжині займаних приміщень; з фасадної сторони -25 метрів у кожний бік.

11.5.4. Власники приватних домоволодінь:

 • по довжині – на довжину власної земельної ділянки;
 • по ширині – від огорожі домоволодіння до края проїжджої частини.

11.5.5. Приватні перевізники відповідають за санітарний стан кінцевих зупинок автобусних маршрутів:

11.5.6. Власники фірм – таксі (в т.ч. приватні підприємці) відповідають за санітарний стан місць паркування таксі.

11.5.7. Управління водного господарства  відповідає за санітарний стан р. Остер, відкосів та прибережної смуги до 5 м. Санітарно – охоронна зона р. Остер та інших водойм міста до 50м  закріпляється за підприємствами, установами, організаціями міста згідно схеми меж об’єктів благоустрою.

11.6. При наявності природних меж (водойми, дороги, стінки тощо) прибирання здійснюється до цих меж.

11.7. Категорично забороняється складування сміття, змету та ТПВ на прилег­лій території  і  прилотковій частині доріг.

11.8. Час проведення прибирання:

– територій загального користування та додаткових територій – з 6.00 до 14.00 влітку та з 7.00 до 15.00 взимку;

– власних та прилеглих закріплених територій – з 8.00 до 17.00

– місць масового перебування людей (підходів до вокзалів, території ринків, торговельних зон тощо)  – цілодобово;

– у випадках екстремальних погодних явищ (зливи, снігопад, ожеледиця та ін.) режим прибирання встановлюється відповідно до спеціально затверджених графіків.

11.9. Приймання ТПВ на сміттєприймальних пунктах здійснюється з 6.00 до 23.00.Вивіз сміття з контейнерів, з приватного сектору та від підприємств, установ, організацій, об’єктів торгівлі та побутового обслуговування здійснювати згідно затверджених графіків.

11.10. Ручне прибирання доріг протягом усього року здійснюють спеціалізовані  підприємства відповідно до договорів з управлінням житлово-комунального господарства та будівництва в межах виділених лімітів та згідно з графіками, погодженими двома сторонами. Крім того, ручне прибирання доріг здійснюють підприємства та організації на прилеглих та закріплених територіях.

11.11. Негайне ручне прибирання дороги після дорожньо-транспортної аварії здійснюється спеціалізованим підприємством. При цьому:

– працівники ДАІ після здійснення невідкладних дій на місці ДТП вживають заходів по виклику через УЖКГ та будівництва, спеціалізованого підприємства для виконання необхідних робіт з прибирання;

– оплата по прибиранню і за заподіяний збиток дорозі, об’єктам благоустрою, технічним засобам регулювання дорожнього руху здійснюється власником автотранспорту, що визнаний винуватцем ДТП, відповідно до акта виконаних робіт, наданого спеціалізованим підприємством.

11.12. Підприємства, установи й організації, а також власники при­ватних домоволодінь зобов’язані  прибирати прилеглі закріплені території по мірі необхідності але не рідше одного разу на тиждень.

11.13. Вважати відповідальними за утримання в чистоті міських об’єктів і дотримання встановленого санітарного порядку (крім вже визначених в п 1).:

11.13.1. На території міських цвинтарів – підприємства, що експлу­атують й обслуговують ці об’єкти.

11.13.2. На території залізничних колій, мостів, укосів, насипів, пе­реїздів, переходів через шляхи, що знаходяться в межах міста – органі­зації, у віданні яких вони знаходяться.

11.13.3. На територіях, відведених під забудову – керівників підприємств, організацій, у чиєму віданні знаходяться ці земельні ділянки.

11.13.4. На територіях, прилеглих до окремо розташованих об’єк­тів реклами – власників рекламоносіїв.

11.13.5. На зупинках міського транспорту – згідно закріплень. На кінцевих зупинках – перевізників, які згідно з договором на перевезення пасажирів на міських автобусних маршру­тах загального користування міста зобов’язані утримувати у належному санітарному стані кінцеву зупинку, її освітлення та наяв­ність стаціонарного або біотуалета для водіїв.

11.13.6. На територіях, прилеглих до трансформаторних під­станцій, розподільних підстанцій (пунктів), котелень і теплових пун­ктів підприємства, що експлуатують дані об’єкти.

11.13.7. Прибирання й очищення канав, труб, дренажів, призначених для відводу поверхневих і ґрунтових вод з вулиць і доріг, очищення ко­лекторів дощової і зливової каналізації, дощоприймачів здійснюється підприємством (організацією), у якого знаходяться на балансі зазначені об’єкти; у подвір’ях житлових будинків – житлово-експлуатаційні організації, (ОСББ, ЖБК); на території підприємств і організацій – самими підприємствами, організація­ми, власниками.

11.13.8. Відповідальність за стан зливової каналізації, оглядових і дощоприймальних колодязів, своєчасний ремонт і наявність прийомних ґрат, люків і водостоків (за винятком відомчих) покладається на комунальне підприємство, що експлуатує зазначені об’єкти.

Очищування від відходів колодязів зливової каналізації, оглядових здійснюється підприємствами, що експлуа­тують ці спорудження, у міру необхідності, з негайним їх вивезен­ням на утилізацію (захоронення) у спеціально відведених місцях.

11.13.9.Фарбування і побілку опор ліній зовнішнього освітлення здійснює підприємство, на балансі якого вони знаходяться.

11.14.Загальний санітарний день прибирання – четвер.

11.15. Для покращання санітарного стану території міста згідно з розпорядженнями міського голови проводити :

– День довкілля  – 2 рази на рік;

– Місячник з благоустрою –  в квітні щорічно.

 

 1. Інші вимоги

12.1. Прибирання і вивіз снігу з доріг, тротуарів, прибудинкових територій проводиться силами комунальних підприємств (житлово – експлуатаційних організацій, ОСББ, ЖБК) та підприємствами (установами, організаціями), які рішенням виконавчого комітету закріплені за вулицями міста, мають відповідну техніку та уклали угоду з управлінням ЖКГ та будівництва.

12.2.Території розміщення звалищ снігу в обов’язковому порядку по­винні бути погоджені управлінням житлово-комунального госпо­дарства, екологічною та санітарно – епідеміологічною службами.

12.3.  Кіоски, ларки, торговельні зупинкові комплекси, павільйо­ни, інші об’єкти роздрібної торгівлі, побутового обслуговування, МАФ, а також простір перед ними і по обидва боки підходи до них повинні бути очищені від снігу і ожеледі. Очистка дахів від снігу і видалення наростів на карнизах, дахах і водостічних трубах повинні проводитися систематично силами і засобами власників і орендарів будинків і споруд з обов’язковим додержанням запобіжних заходів з метою уникнення нещасних випадків з пішоходами і пошкоджень повітряних мереж, світильників і зелених насаджень. Скинутий з дахів сніг повинен бути прибраний.

12.4. Під час зимового прибирання забороняється:

 • переміщати на проїзну частину магістралей, вулиць сніг, зібра­ний з пішохідних доріжок внутрішньоквартальних проїздів, дворових тери­торій, територій підприємств, організацій, будівельних майданчиків, тимчасових об’єктів обслуговування населення;
 • застосовувати технічну сіль в якості протиожеледного реагенту на тротуарах, посадкових майданчиках зупинок міського пасажирсь­кого транспорту, у парках, скверах, дворах і в інших пішохідних і зе­лених зонах;
 • перекидати і збирати забруднений і засолений сніг, а також від­кол льоду на газони, квітники й інші зелені насадження.

12.5. ТПВ збирається в контейнери, які встановлюються на спеці­ально обладнаних майданчиках згідно з санітарними нормами і прави­лами або в сміттєзбірники.

Майданчики для встановлення контейнерів для збору ТПВ по­винні бути з твердим покриттям, з ухилом убік проїзної частини, мати з трьох сторін огородження висотою 1,2 – 1,5 м, щоб не допускати роз­несення сміття на прилеглу територію та мати зручний під’їзд для спецавтотранспорту.

12.6. Контейнери і майданчики під ними повинні не рідше одного разу на 10 днів, крім зимового періоду, промиватися й оброблятися дезінфікуючими засобами.

12.7. Майданчики для контейнерів повинні бути віддалені від житлових будинків, дитячих ус­танов, спортивних майданчиків, місць відпочинку населення на відста­ні не менш як 20 метрів і не більше як 100 метрів від житлових будин­ків. Розміри майданчиків повинні бути розраховані на встановлення не­обхідної кількості контейнерів, виходячи з норм накопичення ТПВ.

12.8.Забороняється встановлювати контейнери на газонах і в проходах між будинками.  Забороняється розміщення контейнерів на тротуарах, проїзних частинах вулиць, міжквартальних проїздах.

12.9.Схема розміщення контейнерних майданчиків погоджується санітарно – епідеміологічною службою, відділом архітектури та затверджується у міського голови.

12.10.Контейнери повинні бути в справному стані, пофарбовані і мати маркування з указівкою реквізитів власника.

12.11.Відповідальність за утримання контейнерів та контейнерних майданчиків покладається на їх балансоутримувачів.

12.12.Юридичні або фізичні особи мають право на розміщення ок­ремого контейнерного майданчика для збору відходів на земельній ділянці, відведеній даному суб’єкту згідно з діючим законодавс­твом і відповідно до санітарних норм за умови наявності договору з спеціалізованою організацію на його очищення не рідше трьох разів на тиждень.

              Спалювання всіх видів відходів та вторинної сировини на території міста і в смітєзбірниках забороняється.

12.13.Юридичні та фізичні особи, які є власниками вбудованих або прибудованих приміщень чи здійснюють господарчу діяльність у вбудованих або прибудованих приміщеннях житлових будинків і не мають власних контейнерних майданчиків, укладають договори на збирання та вивезення сміття з організацією, яка здійснює експлуатацію даного житлового будинку або з балансоутримувачем контейнерів.

12.14.Юридичні особи, які не мають власних контейнерних май­данчиків і здійснюють господарчу та іншу діяльність у нежитлових приміщеннях (окремих будівлях), повинні укладати договори на вивіз ТПВ з балансоутримувачем будівлі або підприємством, яке обслуговує дану територію (будівлю).

12.15.При отриманні дозволу на право виносної торгівлі суб’єкти підприємницької діяльності повинні укладати договори з балансоутримувачами контейнерів на їх використання та утилізацію сміття.

12.16. Керівники підприємств, установ, організацій, приватні підприємці, у володінні або на балансі яких знаходяться будинки і споруди, зобов’язані забезпечити своєчасне проведення робіт по ремонту і фарбуванню фасадів зазначених об’єктів і їхніх окремих елементів (балконів, лоджій тощо), а також підтримувати в чистоті і справному стані розташовані на фасадах інформаційні таблички, пам’ятні дошки тощо.

Забороняється самовільне переустаткування фасадів будинків та їхніх конструктивних елементів.

12.17. Засоби зовнішньої реклами й інформації повинні розміщува­тися й утримуватися в чистоті (підсвічуватися в темний час доби) відповідно до встановленого порядку. Відповідальність за їхнє утри­мання несуть юридичні особи, на яких оформлена дозвільна докумен­тація.

12.18. Після монтажу (демонтажу) рекламної конструкції рекламо – розповсюджувачі зобов’язаний відновити благоустрій території протя­гом 2 днів.

12.19. Забороняється виконувати обрізання дерев при встановленні засобів зовнішньої реклами будь-якого вигляду на території міста без уз­годження з управлінням житлово-комунального господарства та будівництва.

12.20. Забороняється наклеювання і розвішування на будинках, за­борах, павільйонах автобусних зупинок, опорах освіт­лення, стійках світлофорів (дорожніх знаків), деревах яких-небудь ого­лошень та інших інформаційних повідомлень. Особи, винні у порушенні п.12.20 Правил, відшкодовують за власний рахунок повну вартість ремонту фасаду або стіни житлового будинку, виробничої споруди, паркану, опори, тощо.

Забороняється робити написи, малюнки на внутрішніх та зовнішніх стінах житлових будинків, виробничих споруд, а також на парканах, тротуарах, шляхах, набережних тощо.

12.21. Організація робіт з видалення самовільно розташованих рек­ламних й інших оголошень, написів і зображень із всіх об’єктів (фаса­дів будинків і споруд, магазинів, опор контактної мережі і зовнішньо­го освітлення тощо) незалежно від їхньої відомчої належності покла­дається на управління житлово-комунального господарства та будівництва,  балансоутримувачів або орендарів зазначених об’єктів, а окремо розташована реклама – на власника реклами або рекламне агентство.

12.22. Відходи, які виникають в результаті проведення будівельних робіт на відведених в установленому порядку земельних ділянках, зби­раються в межах даної земельної ділянки та вивозяться власними си­лами в установленому порядку.

12.23. Вивіз великогабаритного сміття та гілок здійснюється при­ватними або юридичними особами за власні кошти своїм транспортом або спеціалізованими підприємствами в окремо виділені місця на полігоні ТПВ для захоронения або утилізації.

12.24. Розміщення відходів фізичними та юридичними особами в місцях, не зазначених в даних Правилах, забороняється.

12.25.Вивіз рідких нечистот від житлових будинків, домовлас­ників, підприємств, установ, організацій здійснюється спеціалізованими підприємствами, які уклали договір з міськводоканалом. Забороняється зливати рідкі нечистоти в приймальні колодязі зливової (ливневої) каналізації або в водовідвідні канали.

12.26. Послуги з утилізації ТПВ оплачуються суб’єкту господарю­вання, на якого покладено обов’язок утримання міського полігону ТПВ. Відмова від виконання даних вимог суб’єктами, які є джерелами утворення твердих побутових відходів, розглядається як факт забруднення навколишнього природного середовища середовища.

12.27. Власники приватних домоволодінь зобов’язані укласти договір з спеціалізованою організацію на вивіз та утилізацію ТПВ відповідно до затверджених норм їх накопичення  та кількість осіб, які зареєстровані за даною адресою (додаток № 2). Відсутність договорів та сплати послуг з вивозу та утилізації сміття із спеціалізованими організаціями є порушенням, за яке настає відповідальність згідно зі ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Власникам приватних домоволодінь та квартир , фізичним та юридичним особам забороняється використовувати воду з централізованої мережі водопостачання для поливу газонів, городніх ділянок, миття автотранспорту тощо, без укладання окремої угоди з надавачем послуг.

12.28. Будівельні роботи з нового будівництва, перебудови або ка­пітальному ремонту підземних інженерних мереж, доріг, тротуарів, зливової каналізації, підземних будівель, а також роботи по благоустрою й встановленню тимчасових об’єктів обслуго­вування населення, рекламних і інших стендів можуть здійснюватися тільки після  отримання відповідного дозволу виконкому міської ради.

12.29. Ордер на право проведення робіт з розкриттям ґрунту на тери­торії міста видає комунальне підприємство «Госпрозрахунковий відділ капітального будівництва». Умови отримання ордеру затверджуються розпорядженням міського голови. У разі проведення земельних робіт на зеленій зоні, необхідно мати дозвіл на знесення зелених насаджень.

12.30.Дозвіл (ордер) установленого зразка оформлюється при про­веденні наступних робіт, пов’язаних з розкриттям ґрунту або тим­часовим руйнуванням існуючого благоустрою:

 • розкопування ґрунту під будь-які види робіт та його плануван­ня;
 • дорожні роботи (крім поточного ремонту);
 • встановлення паль, шпунтів, буравлення свердловин;
 • встановлення тимчасових або постійних огорож, парканів;
 • встановлення малих архітектурних форм, павільонів та тимчасових споруд;
 • розкриття дорожніх покрить та тротуарів;
 • установка рекламоносіїв;
 • влаштування підключень до центрального водогону, каналізації, газопроводу.

12.31. При проведенні робіт за аварійних обставин, до отримання письмового дозволу на виконання земельних робіт:

 • проінформувати управління ЖКГ та Б, диспетчера комунальної аварійно-рятувальної служби “180” про необхідність проведення робіт;
 • викликати на місце аварії організації та служби міста, що мають підземні інженерні мережі для визначення місця їх проходження (ор­ганізації, підприємства, що мають інженерні мережі в місці аварії, при отриманні телефонограми повинні негайно вислати на місце аварії свого представника для визначення місця розташування своїх мереж і простежити дотримання встановленого порядку виконання робіт, що забезпечують збереження мереж);
 • до виконання робіт огородити місце проведення робіт; встано­вити тимчасові дорожні знаки, що інформують про стан проїжджої частини, узгодивши зі службою автомобільних доріг; в темний час до­би – місце освітити ліхтарями з червоним світлом по кутах огороджен­ня;
 • по закінченні робіт негайно прибрати огорожу, виконати благо­устрій території, протягом доби відновити покриття та викликати представника управління ЖКГ та Б для проведення технагляду. За порушення термінів проведення земельних робіт, зазна­чених у виданому дозволі, настає адміністративна відповідальність згідно з Кодексом України “Про адміністративні правопорушення”.

12.32.Роботи, проведені без дозволу і виявлені представниками органів нагляду і контролю, повинні бути негайно припинені.

12.33. Дозвіл на закриття вулиць чи звуження її проїжджої части­ни оформлюється управлінням ЖКГ і затверджу­ється заступником міського голови.

12.34.        Відповідальність за своєчасне та якісне відновлення дорожнього покриття, тротуарів, газонів несе організація, яка виконувала ці роботи протя­гом трьох років.

12.35.        При проведенні розкопування в місцях, зв’язаних з рухом транспорту і пішоходів, повинна дотримуватися черговість роботи, що забезпечує безпеку руху транспорту і пішоходів.

12.36.При проведенні земельних робіт повинно бути виставлено огородження зони робіт із указівкою на щитах оголошень щодо терміну виконання робіт та інформація про організацію – виконавця робіт. У темний час доби обов’язкова наявність освітлення.

12.37.Повну відповідальність за утримання в належному стані технічних колодязів огляду інженерних мереж (люків), які знаходяться на проїжджій частині, на тротуарах або зелених зонах несуть керівники підприємств, організацій, служб і відомств, на балансі яких вони знаходяться.

12.38. Прибирання платних стоянок автотранспорту, стоянок таксі, територій автокооперативів та місць паркування здійснюється їх власниками (користувачами, балансоутримувачами).

12.39. Юридичні та фізичні особи зобов’язані мати укладені та сплачені договори на вивіз та утилізацію відходів зі спеціалізованими організаціями.  Відсутність укладених та сплачених договорів є порушенням, за яке настає відповідальність згідно ст.152 Кодексу України про адмінправопорушення.

12.40. Юридичні особи та фізичні особи-підприємці зобов’язані підтримувати чистоту вікон та вітрин, встановлювати урни біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових та інших будівель і споруд, біля торгових палаток, павільйонів та інших малих архітектурних форм.

12.41. Балансоутримувачі багатоквартирного житлового фонду зобов’язані:

– утримувати підвали, горища, інші допоміжні приміщення закритими або обладнувати їх сітками для попередження проникнення в них тварин;

– ознайомити всіх громадян, які мешкають у відповідних житлових будинках,  з  правилами утримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах України;

– вимагати від мешканців – власників тварин проведення реєстрації тварин з наданням довідки ветеринарної служби про проведені щеплення;

– забезпечувати прибирання допоміжних приміщень від сміття, сторонніх предметів, а також своєчасну санітарну обробку їх після аварійних ситуацій на внутрішньо-будинкових мережах;

12.42. Громадяни – власники тварин зобов’язані:

– реєструвати тварин в житлово-експлуатаційних організаціях;

– своєчасно проводити тваринам щеплення від сказу;

– не допускати використання для утримання та догляду за тваринами  місць загального користування: коридорів, підвалів, сходових площадок, горищ, балконів, лоджій, ванних кімнат, кухонь, санвузлів;

– у приватних будинках встановлювати таблички на парканах про наявність собаки, а також дзвінки;

– вигулювати тварин тільки на повідку та в наморднику, крім декоративних порід, уникати при цьому місць масового скупчення людей, особливо дітей;

– не відвідувати з тваринами магазини, підприємства громадського харчування, об’єкти соціального, культурного та побутового призначення;

–  не допускати  забруднення  тваринами  тротуарів, газонів, скверів, парків, алей, дитячих майданчиків, а в разі забруднення – прибирати за своєю твариною;

– не проводити  купання тварин в місцях масового відпочинку людей на воді.

Забороняється :

       – вигул тварин на подвір’ях дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих майданчиках, пляжах та інших місцях масового відпочинку людей;

– випасання худоби та птиці у не  відведених для цього місцях.

Юридичним особам дозволяється:

–  тримати собак і котів за погодженням з міським управлінням ветеринарної медицини;

– своєчасно проводити  тваринам  щеплення від сказу;

– тримати собак для охорони на території підприємств, установ,  організацій в спеціально обладнаних приміщеннях  або на прив’язі.

Порушення Правил утримання собак і котів згідно із ст.154 Кодексу України про адміністративні правопорушення тягне за собою попередження або накладання штрафу на порушників – фізичних та юридичних осіб.

12.43.Громадяни, які мають будинки на правах приватної власності, зобов’язані утримувати фасад будинку, огорожу, двір і прилеглу територію в чистоті та належному санітарному стані.

12.44. Суб’єкти господарювання, за якими закріплені місця масового відпочинку людей на воді, забезпечують їх доброякісною питною водою, достатньою кількістю туалетів та контейнерів для збору сміття, щитами з інформацією про підпорядкування об’єкту. Функціонування вказаних місць щорічно погоджується з міською санітарно-епідеміологічною станцією та обласним управлінням з охорони навколишнього природного середовища.

Прибирання територій місць масового відпочинку людей на воді здійснюється суб’єктами господарювання, за якими закріплені ці території. Забороняється в’їзд на територію пляжів автотранспорту, крім технологічного.

 

 1. Перелік установлених законом обмежень на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою

 

13.1. На об’єктах благоустрою забороняється:

13.1.1. Виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

13.1.2. Самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

13.1.3. Вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

13.1.4. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

13.1.5. Самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

13.1.6. Встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

13.1.7. Випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

13.1.8. Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці).

13.2. У прибережних захисних смугах  уздовж р. Остер, навколо водойм та на островах забороняється:

– розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

– зберігання та застосування пестицидів і добрив;

– влаштування літніх таборів для худоби;

– будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

– миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;

– влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації.

 

 1. Здійснення контролю за виконанням Правил

 

14.1. Для здійснення контролю за станом благоустрою, виконанням Правил благоустрою території міста Ніжина, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій, рішенням міської ради створений відділ санітарно-екологічного контролю благоустрою м.Ніжина, та затверджено перелік посадових осіб виконавчого комітету міської ради, міськрайвідділу УМВС України в Чернігівській області, житлово – експлуатаційних та комунальних підприємств, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлових кооперативів, яким надано право складати картки санітарного стану та протоколи про порушення правил благоустрою згідно ст. 152 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» (додаток № 3).

14.2. Контроль за станом благоустрою населених пунктів здійснюється шляхом:

14.2.1.Проведення перевірок території;

14.2.2. Розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

14.2.3. Участі громадян, громадських організацій, підприємств, установ, організацій в обговоренні проекту благоустрою території міста Ніжина, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд міської ради;

14.2.4. Подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою міста, Правил благоустрою території міста Ніжина.

14.3. Контроль у сфері благоустрою міста можуть, також, здійснювати громадські інспектори благоустрою, призначені відповідно до положення, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово – комунального господарства.

14.4. Громадські інспектори благоустрою міста:

14.4.1. Беруть участь у проведенні спільно з працівниками відділ санітарно – екологічного контролю благострою м.Ніжина, органами державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою міста;

14.4.2. Проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

14.4.3. Надають допомогу органам управління та державного контролю в питаннях запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;

14.4.4. Здійснюють інші повноваження відповідно до закону.

14.5. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду на засіданнях виконавчого комітету або міської ради в порядку, визначеному законодавством.

14.6. Перевірка санітарного стану прилеглих та закріплених за підприємствами, організаціями, установами, власниками будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, власниками або користувачами присадибних ділянок, те­риторій проводиться відповідними службами міста або посадовими особами, яким надано такі повноваження згідно додатку №3.

14.7. За результатами перевірки комісією складається акт (припис) уста­новленої форми, у якому вказують виявлені недоліки, установлюєть­ся термін для їхнього усунення.

14.8.Акт (припис) підписується членами комісії, посадовою особою під­приємства, організації, власником, орендарем.

14.9.У випадку відмови від підписання акту (припису) в ньому робить­ся відповідна відмітка. У разі неусунення зафіксованих порушень у передбачений термін наступає відповідальність, передбачена Договором на утримання земельної ділянки (прилеглої закріпленої території).

14.10.У випадку виявлення грубих порушень, посадові особи міста складають на правопорушника протокол про адмініс­тративне правопорушення та направляють його на розгляд до адмініс­тративної комісії.

 

14.11.Утримання закріпленої території за підприємствами, органі­заціями, установами, власниками будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, власни­ками або користувачами присадибних ділянок вважається неналеж­ним за умови складання комісією протягом календарного року двох і більш актів (приписів) про допущені порушення, що не оскаржені і не скасовані у встановленому порядку.

 

 1. Встановлена законом відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил

 

15.1. При виявленні порушення норм, передбачених даними Пра­вилами, та оформленні відповідних протоколів, винні особи у встановленому діючим законодавством порядку притягаються до від­повідальності, передбаченої Кодексом України “Про адміністративні правопорушення”, іншими законодавчими актами, які вказані в розділі 16 даних Правил. Якщо у діях виявлені ознаки злочину, питання ви­рішується відповідно з вимогами Кримінального кодексу України.

Розмір цивільно-правової відповідальності за збитки, нанесені об’єк­там благоустрою, встановлюється відповідно до норм, встановлених Цивільним кодексом України.

Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення Правил благоустрою території міста Ніжина, підлягають відшкодуванню в установленому порядку та в повному обсязі.

15.2.Відповідно до ст. 42 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” та цих Правил до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою притягуються особи, відносно яких складено протокол за:

15.2.1. Порушення встановлених стандартів, норм і правил під час будівництва, реконструкції та експлуатації об’єктів чи споруд, засмі­чення території за межами огорож цих об’єктів і споруд ґрунтом і сміт­тям тощо, утворених при виконанні відповідних робіт:

 • виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт понад нор­мативні терміни, вказані у дозволі;
 • відсутність освітлення розкопаного місця;
 • відсутність огорожі розкопаного місця, небезпечної зони, пере­хідного містка при прокладанні підземних інженерних комунікацій, згідно з проектом виконання робіт;
 • неякісне відновлення благоустрою об’єкта після виконання буді­вельних, ремонтно-будівельних робіт.

15.2.2. Виконання робіт з благоустрою міста без затверджених проектів, з порушенням державних будівельних норм,  без відповідного дозволу на проведення земельних робіт та/або самовільне виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт.

15.2.3. Порушення встановлених законодавством екологічних, санітарно – гігієнічних вимог та санітарних норм:

– несвоєчасне вивезення будівельного сміття з будівельних майданчиків;

– завантаження контейнерів для побутового сміття будівель­ним сміттям, металобрухтом;

 • відсутність у суб’єктів господарювання (об’єктів торгівлі) договору на вивіз ТПВ, виробничих відходів зі спеціалізованими організаціями;
 • відсутність контейнера для сміття у місцях, в яких цими Прави­лами передбачено його наявність;
 • несвоєчасне вивезення побутового сміття із контейнерних майданчиків;
 • створення смітників, самовільне скидання побутового сміття, побутових відходів, будівельного сміття, відходів виробництва у невідведених для цього місцях. Складування на вулицях, площах, зе­лених зонах, прибудинкових територіях тари, конструкцій, виробів, ґрунту, будівельних матеріалів тощо без відповідного дозволу;
 • спалювання на території міста листя, гілок, відходів ви­робництва, а також спалювання сміття в контейнерах, урнах та на кон­тейнерних майданчиках, у дворах;
 • транспортування сміття, паперу, сипучих матеріалів тощо відкритим способом або таким, що призводить до їх розтрушування чи розкидання;

– незадовільне утримання (незадовільний санітарно-техніч­ний стан, несвоєчасне прибирання та очищення) громадських туале­тів;

– знищення зелених насаджень без спеціального на те доз­волу;

– захаращення зеленої зони будь-якими матеріалами, влаш­тування звалищ сміття, вибірка піску, глини, торфу, розпалювання вогнища, засадження городів у не відведе­них для цього місцях,  ламання дерев, кущів, зривання та ламання квітів;

– забруднення водоймищ, гідротехнічних споруд, фонтанів;

15.2.4. Порушення правил благоустрою території міста Ніжина:

– наїзд автомототранспорту на тротуари (крім ви­падків, передбачених Правилами дорожнього руху), пішохідні доріж­ки, зелені зони, декоративні огорожі та паркування на них;

– миття, заправка, ремонт транспортних засобів на проїж­джій частині вулиць, тротуарах, у житлових мікрорайонах та необладнаних для цього місцях;

– паркування автотранспортного засобу у межах парків, скверів, самовільне паркування поза зон паркування;

– самовільне встановлення літніх майданчиків, відгороджень, постійної і тимчасової огорожі, риштування, палаток, спеціаль­них конструкцій зовнішньої реклами (несвоєчасна їхня перереєстра­ція), місць торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків то­що у невідведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу;

– розміщення дорожніх знаків без погодження із Державтоінспекцією, управлінням ЖКГ;

– розміщення об’яв, афіш, листівок, плакатів тощо у невідведених для цього місцях. Відповідальність за порушення цієї заборони несе організація, власник чи особа, яка здійснює розповсюдження об­’яв, афіш, листівок, плакатів тощо.

– утримання собак і котів з порушенням існуючих норм та правил. Утри­мання на балконах і лоджіях тварин, птахів і бджіл.

– викидання сміття з вікон, балконів, витрушування в під’їздах чи з балконів кили­мів та килимових доріжок;

– проведення робіт, пов’язаних з переобладнанням, реконс­трукцією основних конструктивних елементів будівель, інженерних комунікацій і мереж, у т. ч. систем інформаційних комунікацій та об­ладнання, без узгодження з організаціями й підприємствами, у веден­ні яких знаходиться житловий фонд, інженерні комунікації та мережі;

– самовільний ремонт або самовільне підключення до інженерних ме­реж будь-якого призначення (внутрішньо будинкових, підземних,  наземних);

– розміщення зливових ям на територіях, прилеглих до при­ватних домоволодінь;

– незадовільне утримання прибудинкових територій, терито­рій підприємств і організацій, несвоєчасне прибирання прилеглої та закріпленої в установленому законом порядку території;

– несвоєчасне прибирання снігу і льоду із тротуарів, пішо­хідних доріжок, доріг, місць паркування автомобілів, покрівель, при­будинкових територій, територій підприємств і організацій, у тому числі прилеглих до них територій; несвоєчасне посипання їх піском, скидання снігу на проїжджу частину вулиць;

– відсутність урн для сміття на об’єктах, де їх обов’язкова на­явність передбачена цими Правилами;

– відсутність на підземних комунікаціях кришок люків коло­дязів і теплових камер;

– витоки води, фекалій на впорядковані території.

15.2.5. Порушення режиму використання і охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення.

15.2.6. Самовільне зайняття території (частини території) об’єкта благоустрою.

15.2.7. Пошкодження (руйнування чи псування) вулично – шляхової мережі, інших об’єктів благоустрою та/або незадовільне забезпечення технічної справності:

– доріг, вулиць, площ, тротуарів, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, пішохідних доріжок;

– колодязів водопровідних, каналізаційних, зв’язку і їм подібних, дощоприймачів, дренажів, колекторів дощової каналізації, теплових камер.

15.2.8. Знищення або пошкодження зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення, крім випадків, передбачених п. 9.5 даних Правил.

15.2.9. Забруднення (засмічення) території міста.

15.2.10. Неналежне утримання об’єктів благоустрою, зокрема:

– постійних і тимчасових огорож, парканів, газонних огорож, ліх­тарів вуличного освітлення, будинкових ліхтарів, стовпів, урн та кон­тейнерів для сміття;

– кіосків, літніх торговельних майданчиків, стаціонарних пала­ток, трансформаторних підстанцій, телефонних і електричних шаф, навісів та павільйонів автобусних зупинок;

– спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, вивісок і вітрин, пам’ятників, скульптур;

– покажчиків будин­ків, споруд та інших об’єктів, розташованих на міській території;

– фасадів, балконів та інших елементів;

15.2.11. Перевищення максимальних рівнів шуму, встановлених СанПІН №3077-84 при використанні працюючого обладнання, венти­ляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму.

15.2.12.Використання гучномовної апаратури на відкритих та зак­ритих концертних та танцювальних майданчиках, у закладах громадсь­кого харчування (ресторанах, барах, кафе тощо), гральних будинках, закладах культури без вжиття заходів щодо забезпечення нормативних рівнів шумів, встановлених СанПШ № 3077-84 після 22.00 години.

15.3.Штрафні санкції за адміністративні правопорушення стягу­ються в розмірі, передбаченому Кодексом України “Про адміністра­тивні правопорушення”.

15.4. Оскарження й опротестування постанови в справі про ад­міністративні правопорушення здійснюється у встановленому поряд­ку.

 

 1. Перелік законодавчих та нормативних актів, на основі яких діють Правила

16.1. Правовою основою Правил є Закони України та інші норма­тивно-правові акти:

 • “Про благоустрій населених пунктів”;
 • “Про місцеве самоврядування в Україні”;
 • “Про охорону навколишнього природного середовища”;
 • “Про відходи”;
 • “Про охорону атмосферного повітря”;
 • “Про відповідальність підприємств, їхніх об’єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування”;
 • “Про охорону культурної спадщини”;
 • “Про рекламу”;
 • “Про дорожній рух”;
 • “Про внесення змін до Закону України “Про карантин рослин”;
 • “Про житлово-комунальні послуги”;
 • “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;
 • Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-кому­нального господарства України “Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах” від 10.04.06 № 105;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.04 № 265″Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами”;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.99 № 559 “Про такси для обчислення розміру збитку, заподіяного зеленим насаджен­ням у межах міст та інших населених пунктів
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.06р. № 1045 “Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітни­ків у населених пунктах”;

–        Постанова Верховної Ради України “Про затвердження порядку обмеження, тимчасової заборони (призупинення) або припинення ді­яльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у випадку пору­шення ними законодавства про охорону навколишнього середовища”;

 – Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.06р. № 826|Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благо­устрою”;

 • Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-кому­нального господарства України від 10.01.06 № 4 “Про затвердження Правил експлуатації полігонів твердих побутових відходів”;
 • Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-кому­нального господарства України від 04.09.06. № 296 “Про затверджен­ня методичних рекомендацій щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності”;
 • Наказ Державного комітету України з питань житлово-кому­нального господарства від 17.05.05 №76 “Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій”;
 • інші закони та нормативні акти України, які регулюють право­відносини у сфері благоустрою.

 

 

Секретар міської ради                                                                                  А.В. Лінник

 

 

 

Додаток № 1

До Правил благоустрою території

міста Ніжина

 

ДОГОВІР

на утримання прилеглої території

 

м. Ніжин                                                                                                                                                        «_____»_____________200___року

 

Управління житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, в особі________, яке діє на під­ставі Положення (далі – Управитель), та___________в особі____________,який (а) діє на підставі______________(далі – Виконавець), керуючись Законом України “Про благоустрій насе­лених пунктів”, уклали цей договір про таке:

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.         Управитель доручає, а Виконавець безпосередньо або шляхом залучення на договірних засадах фізичних та юридичних осіб забезпечує належне утримання прилеглої до об’єкта благоустрою території.

1.2.   Об’єкт благоустрою розташований за адресою:

__________________________________________________________________

 • Прилеглою територією за цим договором вважається прилегла територія до _________________________________, ррзміром ___________________________________
 • Фінансування робіт з утримання прилеглої території проводить­ся за рахунок Виконавця.
 • Утримання прилеглої території включає в себе:
 • ручне або за допомогою технічних засобів прибирання від сміття та бур’яну закріпленої території;
 • утримання у належному стані під’їзних шляхів;
 • забезпечення належного утримання прилеглої території в осінньозимовий та весінній періоди з метою попередження травматизму, а саме: очищення від снігу та льоду проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, сходинок входу в будинки і споруди, посипання їх піском тощо.

1.6. За погодженням з Управителем проводиться:

 • влаштування, ремонт та очищення відкритих водостоків та власної зливової каналізації до місця підключення до мережі міста;
 • влаштування, ремонт, щоденне санітарне прибирання та очищення зелених зон і насаджень та їх технологічне обслуговування;
 • влаштування, ремонт та обслуговування турнікетів, малих архітек­турних форм;
 • садіння та утримання зелених насаджень, знесення аварійних та сухостійних дерев.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Управитель має право:

 • Вимагати від Виконавця дотримання умов цього договору.
 • Проводити перевірку стану утримання прилеглої території. Уразі виявлення порушень, складати Протокол про адміністративне право­порушення з наступним поданням на розгляд адміністративної комісії.
 • У разі спричинення шкоди об’єкту благоустрою, складати від­повідний акт та подавати матеріали до суду для відшкодування завданих збитків.

2.2. Управитель зобов’язується забезпечити Виконавцю пріоритет­не право у використанні закріпленої території шляхом надання йому за зверненням дозволів на розміщення,  реклам­них носіїв тощо, а також вжити заходів по припиненню на закріпленій за Виконавцем території протиправних дій третіх осіб, таких, як стихійна торгівля, розміщення без погодження Виконавця об’єктів інших суб’єктів господарювання.

2.3.         Виконавець має право:

 • Звертатися до Управителя з пропозиціями про перегляд план-схеми.
 • Вносити свої пропозиції з питань утримання та благоустрою прилеглої території.

2.4.         Виконавець зобов’язаний:

 • Утримувати прилеглу територію в належному санітарному стані.
 • Дотримуватися нормативно-правових актів та умов цього до­говору при виконанні своїх обов’язків.

2.5. У випадку необхідності зміни розміру прилеглої території, заці­кавлена сторона подає свої пропозиції іншій стороні в письмовій формі, які підлягають розгляду протягом місяця. Зміна розміру прилег­лої території  затверджується додатковою угодою, підписаною уповноваженими пред­ставниками сторін.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 • У разі порушення Виконавцем умов цього договору він несе від­повідальність, передбачену статтею 152 Кодексу України “Про адмініс­тративні правопорушення” у порядку, встановленому в цьому Кодексі.
 • Виконавець відшкодовує матеріальні збитки, завдані невиконан­ням обов’язків, передбачених пунктом 2.4 цього Договору, згідно із зако­нодавством.
 • Управитель і Виконавець за порушення умов цього Договору не­суть відповідальність у встановленому законодавством порядку.

 

 1. ПЕРЕЛІК ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН
 • Сторони звільняються від відповідальності за часткове або пов­не невиконання обов’язків за цим Договором, якщо це невиконання є нас­лідком обставин непереборної сили, що виникла після укладення цього Договору внаслідок обставин надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити або попередити.
 • При виникненні обставин, зазначених у пункті 4.1, і неможли­вості виконання умов Договору, кожна Сторона повинна в семиденний термін з дня виникнення цих обставин, повідомити про них у письмовій формі іншу Сторону. Повідомлення повинно містити дані про характер обставин, а також офіційні документи, що підтверджують наявність цих обставин і, по можливості, дають оцінку їх впливу на виконання сторо­ною своїх обов’язків за цим Договором.
 • Якщо Сторона не направила чи несвоєчасно направила повідом­лення, передбачене у пункті 4.2, то вона не звільняється від виконання обов’язків за цим Договором.
 • У випадках виникнення обставин, передбачених у пункті 4.1,термін виконання Стороною обов’язків за цим Договором переноситься відповідно до часу, протягом якого діють ці обставини та їх наслідки.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, УМОВИ ПРОВАДЖЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ, ДАТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
 • Виконавець на договірній основі з Управителем утримує при­леглу територію за винятком, коли Управитель і Виконавець є однією й тією самою особою.
 • Спори щодо змісту конкретного Договору та спори, що виника­ють між Сторонами під час його виконання, вирішуються за згодою Сто­рін або в установленому законодавством порядку.
 • Зміни та доповнення до Договору дійсні, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані сторонами або уповноваженими представ­никами Сторін.
 • Договір діє протягом одного року.
 • Якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодна зі сто­рін не висловила наміру внести до нього зміни або доповнення, він про­довжується на наступний рік.
 • Цей Договір оформлено в двох примірниках, які мають однако­ву юридичну силу, один з яких зберігається в Управителя, а другий – у Виконавця.

5.7.         Договір вступає в силу з моменту його підписання.

 

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

 

Секретар міської ради                                                                            А.В. Лінник

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

До Правил благоустрою території                                                                                                                                                                                              міста Ніжина

 

 

 

 

 

ДОГОВІР

про надання послуг зі збирання, вивезення та утилізації твердих і рідких побутових відходів

 

м. Ніжин                                                                                               “____”___________ 200__р.

_________________________________ в особі _____________________________________, що діє на підставі ____________________, надалі “Виконавець”, з одного боку та_______________________________ в особі ______________________________, що діє на підставі ___________________________, надалі “Замовник”, з другого боку, уклали цей договір про наступне:

 1. Предмет договору

1.1 Замовник доручає, а Виконавець надає йому послуги зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів (ТПВ), рідких побутових відходів (РПВ) накопичених у Замовника (потрібне підкреслити), на умовах цього Договору по нижче вказаному об’єкту Замовника (назва, адреса об’єкту):__________________________________________________________

Всього:  (________) об’єкти.

 1. Обсяги, режими та вартість надання послуг
 • Вивіз та утилізація ТПВ та РПВ проводиться згідно з погодженими з Замовником обсягами або по факту накопичення з оформленням товарно-транспортних накладних.
 • Вивіз ТПВ проводиться згідно з режимом, погодженим сторонами_______________________________________________________________________

2.3  Ціна послуг на момент укладення Договору становить за

1 м3  ТПВ- _______________ грн. (________________________), РПВ – _______________ грн.

2.4  Загальна сума оплати згідно договору становить ______________ грн.

2.5  Загальний обсяг вивезення з «___» _________200_р. до «___»__________200_ р. становить: ТПВ ____________________ куб. м., РПВ ________________ куб. м.

2.7  Ціна на протязі року може бути змінена на підставі:

 • чинного законодавства України (зміна мінімальної заробітної плати);
 • підвищення цін на паливно-мастильні матеріали та запчастини;
 • зміни обсягів і складу робіт;
 • прийняття нових законодавчих і нормативних актів, що впливають на вартість робіт;
 • врахування інфляційних факторів.

2.8  Типи та кількість спецавтомобілів, необхідних для вивезення відходів, визначаються Виконавцем.

 1. Порядок розрахунків
 • Розрахунковим періодом для оплати послуг за поточний місяць є період з 21 числа минулого місяця по 20 число поточного місяця. Замовник проводить оплату за послуги не пізніше 10 числа наступного за розрахунковим періодом місяця.
 • Плата за надані послуги вноситься щомісячно за нормами накопичення побутових відходів та тарифами, затвердженими уповноваженими органами відповідно до чинного законодавства.
 • Оплата послуг проводиться після надання послуг у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Виконавця.
 • Оплата здійснюється в залежності від обсягів реального фінансування, передбачених у кошторисі організації.
 1. Права і обов’язки Замовника
 2. Замовник  має право на одержання необхідної інформації, що стосується  послуг по вивезенню ТПВ та РПВ.
 • Замовник зобов’язується:
  • Своєчасно у встановлений Договором термін (п.3.1) сплачувати надані послуги.
  • Дотримуватись правил збору і зберігання побутових відходів. Для завантаження ТПВ виставити необхідну кількість справних та охайних контейнерів. До прибуття сміттєвоза підготувати ТПВ для вивезення, не допускати перевантаження контейнерів, потрапляння у них будівельного сміття та РПВ.
  • При відсутності металевих контейнерів Замовник повинен запакувати відходи в збірники разового користування (поліетиленові мішки, картонні коробки тощо), винести їх з приміщення і самостійно завантажити в транспортний засіб Виконавця.
  • Обладнати контейнерні майданчики, забезпечити їх чистоту, вільний прохід та під’їзд до них, а також освітлення в темний час доби.
  • Інформувати Виконавця про зміни обсягів вивезення ТПВ не пізніше ніж  за 10 днів  до внесення таких змін.
  • Обладнати вигрібні ями для збирання рідких побутових відходів (у неканалізованих домоволодіннях чи закладах), не допускати скидання до них твердих побутових відходів.
 1. Права і обов’язки Виконавця
 • Виконавець має право:
  • Припиняти надання послуг в разі виникнення місячної заборгованості Замовника за отримані послуги.
  • Не надавати послуги у випадку неможливості під’їзду до майданчиків для збору ТПВ, а також за їх відсутності або псуванні, а також порушенні  пунктів 4.2.1-4.2.5 цього Договору (до повного усунення виявлених  порушень).
  • Змінювати режим вивозу ТПВ, погодивши зміни з Замовником не менше як за 10 днів.
  • У випадку невиконання умов договору Замовником, Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати  договір повідомивши про це  Замовника в 10- денний термін.
 • Виконавець зобов’язується:
  • Своєчасно, згідно з режимом вивозити побутові відходи.
  • Надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, нормативних документів, діючих санітарних правил утримання території населених пунктів, правил надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів та цього Договору.
  • Розглядати скарги Замовника щодо якості послуг та порушень умов Договору, та усувати їх в межах компетенції Виконавця.
 1. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів
 • Сторони несуть відповідальність за порушення законодавства про відходи.

6.2 Виконавець не відповідає за невиконання умов даного договору або за допущені недоліки  у виконанні  послуг, якщо доведе, що вони виникли з вини самого споживача або внаслідок форс-мажорних обставин (стихійні лиха, військові дії, транспортні катастрофи).

6.3  При вирішенні  суперечностей, що виникли під час виконання цього Договору і не усунуті шляхом переговорів, а також  у випадках   не  передбачених цим  Договором Сторони керуються чинним законодавством.

 1. Додаткові умови та термін дії договору

7.1 Вивіз фекалій, будівельного сміття, шлаку, вуличного змету і снігу «Виконавець” проводить по окремих заявках за згодою “Виконавця”.

7.2  Вивіз ТПВ у вихідні та святкові дні не проводиться.

7.3 На вимогу однієї із Сторін, друга Сторона не має  права відмовити у проведенні взаємозвірки розрахунків станом на дату, в якій зацікавлена ініціююча сторона, і  складанні відповідного акту,  підписаного і скріпленого  печатками Сторін.

7.4  Договір може бути достроково розірваний  за бажанням однієї із Сторін з письмовим повідомленням про це за 10 днів до моменту  розірвання  Договору.

7.5 Зміни і доповнення до Договору вносяться  за згодою Сторін.

7.6  Сторони зобов’язуються своєчасно  письмово повідомляти  про всі зміни  реквізитів.

7.7 Договір набирає чинності з дня його підписання і діє з “____”___________200__р. до “____”___________200__р. У випадку, якщо за місяць  до закінчення терміну дії Договору,   жодна із сторін  не заявила про бажання розірвати чи переукласти Договір,  його  дія продовжується  ще на один термін.

7.8 Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один із яких перебуває у Замовника, другий – у Виконавця.

 1. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін

 

Секретар міської ради                                                         О.В. Кірсанов

 

 

Додаток № 3

До Правил благоустрою території

міста Ніжина

 

ПЕРЕЛІК

посадових осіб виконавчого комітету міськрайвідділу УМВС України в Чернігівській області, житлово-експлуатаційних та комунальних підприємств, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, та житлових кооперативів, яким надається повноваження складати картки санітарного стану та протоколи про порушення правил благоустрою, згідно ст. 152КУАП

 

 

 

 

№ п/п Перелік посадових осіб Примітка
1. Посадові особи виконавчого комітету Ніжинської міської ради Санітарна картка або протокол             про

 

порушення      правил благоустрою

 

складається        після      пред’явлення

 

посвідчення      встановленого     зразку

 

Форму посвідчення та поіменний перелік посадових осіб затверджує виконавчий комітет міської ради

2. Працівники управління житлово-комунального господарства та будівництва.

 

3. Керівний склад інших управлінь міської ради (начальник, заступники, начальники відділів).

 

4. Дільничі інспектори міліції та працівники відділу ОГПП МРВ УМВС України в Чернігівській області.

 

5. Керівний склад комунальних підприємств та служб життєзабезпечення,  (директор, заступник, начальники дільниць та майстри, працівники  відділу санітарно-екологічного контролю).
6. Голови вуличних комітетів, голови об’єднань співвласників багатоповерхових будинків та житлових кооперативів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                      А.В. Лінник